Uvedená data a příklady jsou pouze informativního charakteru a nepředstavují nabídku koupě nebo prodeje jakýchkoliv drahých kovů. Modelový příklad „Efekt průměrování nákladů“ obsahuje data, která se nezakládají na historické skutečnosti. Materiály nelze považovat za investiční doporučení a ani tak nejsou v žádném případě koncipovány. Další uvedené informace jsou získány ze zdrojů, které považuje společnost Broker Trust, a.s. za důvěryhodné, avšak společnost nepřijímá jakoukoliv zodpovědnost za ztrátu vzniklou použitím uvedených informací. Data a hodnoty mohou být mírně odlišné a je potřeba brát v úvahu časový vývoj hodnot a informací. Obchodování s drahými kovy je spojeno s rizikem ztráty hodnoty drahých kovů. Hodnota drahého kovu může stoupat i klesat. Výkonnost, která byla dosažena v minulosti, není v žádném případě zárukou výkonnosti budoucí. Investor by se měl vždy před nákupem/prodejem drahého kovu seznámit se všemi riziky, které jsou s drahými kovy a daným investičním nástrojem spojeny.